INSTRUCCIONS:

1.- Pressionar el peu o la mà del nadó al tampó.  Estampar l’empremta a la quartilla i mirar sobretot que quedi ben impresa (dins el pack regal s’inclouen dues quartilles per si la primera vegada no queda prou bé). 

2.- Netejar el peu o la mà amb un cotó impregnat en alcohool o bé amb una tovalloleta.

3.- Escriure totes les dades sol·licitades en els camps de la quartilla: nom i data de naixement del nadó i l’adreça on s’ha d’enviar el producte acabat.

FORMES D’ENVIAMENT: hi ha dues opcions

  • Correu postal: Introduir la quartilla al sobre franquejat.
  • Correu electrònic: també es pot enviar la quartilla escannejada per ambdues cares a: miprimerahuella@miprimerahuella.com